สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะผู้เชี่ยวชาญสรุปผลยืนยันเด็กหญิง 2 ขวบกว่าที่รพ.นพรัตนราชธานีเสียชีวิตจาก โรคมือเท้าปาก แนะผู้ปกครองที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากไข้สูง 2 วันไม่ดีขึ้น ให้รีบ พบแพทย์

คณะผู้เชี่ยวชาญสรุปผลยืนยันเด็กหญิง 2 ขวบกว่าที่รพ.นพรัตนราชธานีเสียชีวิตจาก  โรคมือเท้าปาก แนะผู้ปกครองที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากไข้สูง 2 วันไม่ดีขึ้น ให้รีบ  พบแพทย์

คณะผู้เชี่ยวชาญสรุปผลยืนยันเด็กหญิง 2 ขวบกว่าที่รพ.นพรัตนราชธานีเสียชีวิตจากโรคมือเท้าปาก
แนะผู้ปกครองที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากไข้สูง 2 วันไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์

Tags :

view