สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปลัดสธ.กำชับทุกจังหวัดเข้มการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก หากพบเด็กป่วย มีไข้สูง ซึม อาเจียน ให้นอนโรงพยาบาลทุกราย

ปลัดสธ.กำชับทุกจังหวัดเข้มการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก หากพบเด็กป่วย มีไข้สูง   ซึม อาเจียน ให้นอนโรงพยาบาลทุกราย

ปลัดสธ.กำชับทุกจังหวัดเข้มการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก หากพบเด็กป่วย มีไข้สูงซึม อาเจียน ให้นอนโรงพยาบาลทุกราย

Tags :

view