สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรมคร. เตือนอากาศร้อนจัดอาหารบูดเสียง่าย ระวังโรคอาหารเป็นพิษ พร้อมแนะเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ หลังพบ 1 ใน 3 ทำงานท่ามกลางอากาศร้อนก่อนเสียชีวิต

กรมคร. เตือนอากาศร้อนจัดอาหารบูดเสียง่าย ระวังโรคอาหารเป็นพิษ
พร้อมแนะเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ หลังพบ 1 ใน 3 ทำงานท่ามกลางอากาศร้อนก่อนเสียชีวิต


Tags :

view