สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับบริการงานประกันสุขภาพ มะเร็ง โรคร้าย อุบัติเหตุ ประกันวินาศภัยทุกประเภทและประกันชีวิต

      รับบริการงาน
    • ประกันสุขภาพ รักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ป่วยนอก OPD สูติกรรม อุบัติเหตุ
    • ประกันสุขภาพกลุ่ม
    • ประกันมะเร็งและโรคร้ายแรง 
    • ประกันอุบัติเหตุ รักษาพยาบาล 
    • ประกันอัคคีภัย
    • ประกันเดินทาง ในประเทศ ต่างประเทศ
    • ประกันรถยนต์ ประเภท 1, 2, 3, 2+ (2 พิเศษ), 3+ (3 พิเศษ), พรบ.
    • ประกันวินาศภัยทุกประเภท
    • ประกันชีวิต ออม เกษียณ บำเหน็จ บำนาญ ลดหย่อนภาษี กองทุนรักษาพยาบาล

*** 1-3  ปีแรก  หากมีโรคที่ต้องสงสัยว่าเป็นมาก่อนการทำประกันหรือไม่  
      บริษัทมีสิทธิ์ขอให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อ ตรวจสอบประวัติทุกกรณี  

    สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
    ศุภจิรา เติมทอง (เอ้) 
    นายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (บุคคล) ใบอนุญาตเลขที่ 5704014621
    ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4601022195 
    รับบริการงานประกันชีวิตและประกันวินาศภัยทุกประเภท
    โทร 084-155-3558 
    fax 02-191-2029 
    Email: aeyja27@hotmail.com

    Prakan4You

     www.Prakan4You.com

เวลาติดต่อ 08.30 - 20.00 (จันทร์ - ศุกร์)
              08.30 - 12.00 (เสาร์ - อาทิตย์)
ขออภัยไม่รับสายนอกเวลานะคะ ยกเว้นผู้ที่เป็นลูกค้าของทางเวบแล้วทำบูพาตอนไหนดี? โทร 084-155-3558

ประกันสุขภาพ BUPA เจ็บป่วย..บูพาจ่าย โทร 084-155-3558ทำไม?ต้องบูพา

จะซื้อประกันสุขภาพให้พ่อ-แม่  คิดแล้วคิดอีกว่าเบี้ยแพงไหม ? แต่มือถือรุ่นใหม่ออกมา ไม่มี...ไม่ได้  อายเพื่อน  ... ใช่คุณไหม?


จะซื้อประกันสุขภาพให้พ่อ-แม่  หาแล้วหาอีกที่เบี้ยถูก ๆ  เพราะคิดว่าเหลือเงินแล้วค่อยซื้อ
คุณเคยถามท่านไหมว่า  ตั้งแต่คุณเกิดมา ท่านจ่ายไปเท่าไหร่.......** เงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ **

1. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน 
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. ท่านที่มีโรคประจำตัว หรือมีความพิการส่วนหนึ่งส่วนใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อขอใบสมัคร
    และรอการพิจารณาอนุมัติ (โดยไม่ต้องชำระค่าเบี้ย)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับประกัน หรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์ได้ 
5. กรณีค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน (เจ็บป่วยแล้วต้องนอนโรงพยาบาล) ใช้สิทธิได้หลัง 30 วัน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
    (กรณีอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ตามวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ) 
6. กรณีซื้อค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก สามารถใช้สิทธิได้ทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ


ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถสมัครในแผน New Personal Care, 
Beyond Personal Care, Platinum Plan 
แต่จะต้องติดข้อยกเว้นไม่คุ้มครองในโรคที่เป็นมาก่อน 
หรือโรคที่กำลังรักษาอยู่ หรือโรคที่กำลังรักษาอยู่และมีแนวโน้มที่จะเป็นต่อเนื่อง
และก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้อีก 
หรือโรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด
ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถยื่นใบสมัครขออนุมัติการรับประกันได้ โดยที่ยังไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันกรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อนระวังโรคอุจจาระร่วง หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า 2 แสนราย เสียชีวิต 2 ราย

กรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อนระวังโรคอุจจาระร่วง หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า 2 แสนราย เสียชีวิต 2 ราย

อ่านต่อ

กรมอนามัย เตือน ประชาชนพื้นที่แล้ง เลี่ยงใช้ขวดพลาสติกซ้ำ ตุนน้ำดื่ม

กรมอนามัย เตือน ประชาชนพื้นที่แล้ง เลี่ยงใช้ขวดพลาสติกซ้ำ ตุนน้ำดื่ม

อ่านต่อ

ดาวน์ซินโดรมยังขาดโอกาส พ่อแม่รวมตัว มั่นใจลูกดาวน์ศักยภาพเท่าเทียม

ดาวน์ซินโดรมยังขาดโอกาส พ่อแม่รวมตัว มั่นใจลูกดาวน์ศักยภาพเท่าเทียม

อ่านต่อ