สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


  วิธีการชำระเงิน

  1. กรณีชำระเป็นเงินสด  โอนเข้าบัญชีของแต่ละบริษัทประกันโดยตรง
  2. กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต   กรอกแบบฟอร์มตามที่แต่ละบริษัทประกันกำหนดมา
  3. แนบสำเนาการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร 
  (นำสำเนาการโอนเงินไปถ่ายสำเนาอีกครั้ง โดยเก็บสำเนาตัวจริงที่ได้มาจากธนาคารไว้กับตัวท่านเอง)
 
   ทางเวปไม่มีนโยบายรับเงินสดจากลูกค้า  ขอให้ท่านมั่นใจได้ในความปลอดภัย

view